3

Ontwikkelen: Co-creatiesessies (december 2023 / mei 2024)

vanaf 22 januari 2024

We organiseren co-creatiesessies met de sleutelfiguren en met inwoners die graag willen meedenken over oplossingen. We kiezen samen de belangrijkste onderwerpen bij de thema’s. Welke onderwerpen moeten we zeker aanpakken, wie zijn daar bij nodig en hoe sluit het aan bij de initiatieven die al gaande zijn in Moergestel? Belangrijke vraag in deze fase is wie hier bij betrokken zijn of willen worden. We gaan aan de slag met concrete ideeën en activiteiten door het dorp, voor het dorp. Ook ambtenaren van gemeente Oisterwijk zijn hierbij aanwezig. Met hun inbreng komen we gezamenlijk tot realistische plannen en oplossingen. In deze fase begint eigenaarschap te ontstaan bij bewoners en zetten zoveel mogelijk lokale kracht in.